Yrkesspråk med teknisk svenska och engelska

Kursens namn: Yrkesspråk med teknisk svenska och engelska
Kurstyp: Standard
Valbar: Obligatorisk
Yh-poäng: 25
Syfte och mål: Kursens syfte är att säkerställa effektiv kommunikation inom och mellan företag. Deltagaren får genom kursen de språkliga verktyg/kompetenser som krävs för att kunna lättare hantera arbetsplatsuppgifter på svenska och engelska. Fokus kommer att vara inriktat på CAD-relaterad terminologi, övergripande teknisk terminologi samt tydlighet i dokumentation, med särskild tonvikt på skrivande av tekniska rapporter och de kommunikativa vinsterna med språklig korrekthet.
Share