V5 Surfaces

Kursmål:
Efter kursen kan deltagaren använda avancerade verktyg i Catias ytmodelleringsmodul, bättre förstå metodiken vid ytskapande samt kunna integrera ytor i solidmodeller.

Målgrupp:
Konstruktörer som arbetar med komplexare former.

Kursinnehåll:
  • Skapa avancerad trådgeometri
  • Analys och förbättring av trådgeometri
  • Vanliga verktyg för enklare ytgeometri
  • Skapa avancerade svepta ytor
  • Analys och förbättring av ytor
  • Publicering
  • Multimodellmetoder
Förkunskaper:
CATIA V5 Fundamentals eller motsvarande grundkurs i V5. Grundläggande kunskaper i engelska underlättar.

Omfattning:
3 dagar
Share