Tillverknings- och produktionsteknik

Kursens namn: Tillverknings- och produktionsteknik
Kurstyp: Standard
Valbar: Obligatorisk
Yh-poäng: 15
Syfte och mål: Målet med denna kurs är att skapa förståelse för hur råmaterial i en industriell tillverkningsprocess omvandlas till en färdig produkt, samt hur tillverkningsprocesser påverkar konstruktionsarbetet. Under kursens gång studeras de vanligaste förekommande skärande, formande och fogande tillverkningsprocesserna som används i verkstadsindustrin. Kursen behandlar även hur dessa processer förhåller sig till valda konstruktionsmaterial. Vidare ges deltagaren inblick i olika processmodeller. Den studerande kommer även under kursen att arbeta med ett projekt, där denna tränas i att som konstruktör kunna förklara varför vissa produktionsmetoder måste väljas framför andra.
Share