Vi erbjuder teknikutbildningar inom många olika områden. Våra instruktörer har flerårig praktisk erfarenhet inom sina respektive kunskapsområden vilket leder till god verklighetsförankring och koppling till en gedigen kunskapsbank. Vi anpassar kurser efter kundens önskemål och utvecklar riktade utbildningsinsatser med brett innehåll där både CAD och övriga teknikutbildningar möts och vävs samman. Kontakta oss för att få beskrivningar för det övriga utbudet av teknikutbildningar som finns tillgängligt.

Vi är medlemmar i SIS (Swedish Standards Institute). SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och sprida kunskap om dem.

Share