Ritteknik, geometrisäkring, form och läge

Kursens namn: Ritteknik, geometrisäkring, form och läge
Kurstyp: Standard
Valbar: Obligatorisk
Yh-poäng: 20
Syfte och mål: Målet med kursen är att den studerande ska erhålla goda kunskaper om de standarder och symboler som används vid framtagandet av kompletta ISO-ritningsunderlag. Ytterligare delmål är att den deltagande ska få breda kunskaper inom toleranskedjeberäkningar samt form- och lägestoleranser. Genom att under kursen studera geometrisäkring lär sig den studerande hur man säkerställer att en modell kan tillverkas i en reell produktionsprocess.
Share