Produktutveckling och projektekonomi

Kursens namn: Produktutveckling och projektekonomi
Kurstyp: Standard
Valbar: Obligatorisk
Yh-poäng: 20
Syfte och mål: Kursens fokus ligger på kundcentrerad produktplanering, samarbetsformer och effektiv kommunikation inom företag, metoder för konstruktions- och tillverkningsoptimering samt kvalitetssäkring. Under kursen genomförs praktiska övningar med verktygen FMEA, QFD och DFA/DFM. Dessutom ges deltagaren inblick i projektekonomi och förståelse för grundläggande ekonomiska termer och tankesätt. Den studerande lär sig också att översiktligt kunna ta till sig information från ett företags redovisning, att göra enklare resultatplaneringar och får inblick i hur bokföring och budgetering går till.
Share