Plastkonstruktion

Kursens namn: Plastkonstruktion
Kurstyp: Standard
Valbar: Obligatorisk
Yh-poäng: 15
Syfte och mål: Kursen har som mål att den studerande skall känna till de vanligaste plastmaterialen och veta hur man utvecklar detaljer i plast- och kompositmaterial. I kursen behandlas olika plasttillverkningsprocesser som t.ex. formsprutning samt materiallära för plast. Deltagaren lär sig även hantera plastrelaterade konstruktionsregler ur både ett verktygs- och processperspektiv.
Share