PDM-system

Kursens namn: PDM-system
Kurstyp: Standard
Valbar: Obligatorisk
Yh-poäng: 5
Syfte och mål: Denna kurs ger deltagaren en introduktion till PDM-system såsom exempelvis Teamcenter eller Ennovia. Kursen syftar även till att skänka förståelse för hur PDM-system kan användas konstruktörer sinsemellan för att effektivt hantera dokument, sammanställningar, detaljer och ritningar skapade i olika CAD-språk.
Share