Drafting Essentials

Kursmål:
Kursdeltagarna skall efter kursen kunna skapa ritningar av god kvalitet, arbeta effektivare och mer metodiskt med ritningshantering. Vi ger dig möjlighet att fördjupa dig i dina tidigare kunskaper och erfarenheter inom drafting applikationen.

Målgrupp:
Konstruktörer, desingers, CAD/CAM m.fl.

Kursinnehåll:
  • Skapa och hantera ritningar
  • Standardvyer, egendefinierade vyer och snitt
  • Toleranser, form och läge m.m.
  • Texter och tabeller
  • Ändra och justera vyers utseende
  • Ärva parametrar från modell till ritning
  • Sprängvyer av sammanställningar
Förkunskaper:
NX – Grund startkurs eller annan erfarenhet av NX

Omfattning:
3 dagar
Share