NX Design for the Experienced CAD user

Kursmål:
En kurs för den erfarne CAD-användaren som ska byta till NX. I kursen ingår solidmodellering, sammanställningar och ritningshantering i NX. Utbildningen är delad, en del med instruktionsledda övningar och en del i form av små projekt där eleven skapar solider utifrån ritningar.

Målgrupp:
Konstruktörer, Designers, CAD/CAM m fl

Kursinnehåll:
 • NX användarinterface
 • Koordinatsystem
 • Datum features
 • Sketch
 • Using sketches
 • Expressions
 • Associativitet
 • Face operations
 • Edge operations
 • Sammanställningar
 • Ritningar
 • Editering av modeller
Förkunskaper:
Erfarenhet av 3D CAD-system, t.ex. parametrisk modellering, master modell & sammanställningar.

Omfattning:
5 dagar
Share