Essential for NX Designers/Practical Applications of NX

Kursmål:
Kursen ger eleven grunderna i NX. Efter genomförd kurs hanterar eleven utveckling av solider, sammanställningar och ritningar.
Utbildningen är delad, en del med instruktionsledda övningar och en del i form av ett projekt från att skapa de ingående komponenterna till sammanställningar av befintliga modeller.
Målgrupp:

Konstruktörer, Designers, Beredare, Granskare, CAD/CAM mfl

Kursinnehåll:
  • Användargränssnitt
  • Skapa och ändra parametriska solidmodeller
  • Skapa och ändra 2D-kurvgeometri
  • Analys av solidgeometri
  • Skapa och modifiera ritningar
  • Koordinatsystem
  • Sammanställningar
Förkunskaper:
PC-vana, grundläggande engelskakunskaper.
Omfattning:
5 dagar
Share