Intermediate NX Design and Assemblies/Design Applications using NX

Kursmål:
Kursdeltagarna skall efter kursen kunna arbeta effektivare och mer metodiskt med solidmodeller enl. Master Modeling Concept. Vi ger dig möjlighet att fördjupa dig i dina tidigare kunskaper och erfarenheter, samtidigt förser vi dig med tips på modelleringsmetodik.

Målgrupp:
Konstruktörer, Designers, CAD/CAM m.fl.

Kursinnehåll:
  • Djupare inblick i solidfunktioner, t.ex. trim solid, offset face, släppningar och variabla radier.
  • Top Down/Bottom Up Assembly Modeling
  • Skapa associativitet mellan uttryck
  • Länka geometri mellan parter
  • Skapa och ändra Reference Sets
  • Arrangemang i sammanställningar
Förkunskaper:
NX – Grund startkurs, eller erfarenhet av NX

Omfattning:
5 dagar
Share