Mechanical Free Form Modeling

Kursmål:
Kursen riktar sig till dig som vill kunna skapa stabila och pålitliga friformsmodeller. Fokus i kursen är analysverktyg, designmetoder och användningsområden för friformsmodeller.

Målgrupp:
Konstruktörer och designers

Kursinnehåll:
  • Grundläggande teori och möjligheter inom ytmodellering
  • Konstruktion av 3D ytgeometri
  • Editering av ytor med avseende på kurvatur, exponenter samt trimningar
  • Ytmodeller till solider och omvänt
  • Styrgeometri
Förkunskaper:
”NX – Grund startkurs” & ”NX – Grund fortsättningskurs” eller ”NX – Grundkurs för erfarna CAD-användare” eller god erfarenhet av NX.

Omfattning:
5 dagar
Share