Mekatronik

Kursens namn: Mekatronik
Kurstyp: Standard
Valbar: Obligatorisk
Yh-poäng: 20
Syfte och mål: Kursen syftar till att den deltagande erhåller kunskaper inom styr- och reglerteknik, samt lär sig hur dessa system samverkar i mekatroniska tillämpningar. Under kursens gång studeras tillämpad elektronik, elektriska drivsystem, styrsystem, inbyggda system och automation. Vidare utvecklar deltagaren kunskaper i olika typer av sensorsystem. Dessutom läggs fokus på mekatronikens roll i miljöteknik, t.ex. vid utvecklingen av hybrid- och elbilar.
Share