Mechanical Design Expert

Kursmål:
Målet med kursen är att deltagaren skall lära sig hur man skapar komplexa konstruktioner med hjälp av solid- och ytmodellering. I kursen ingår bland annat återanvändning av geometri och parametrar, hantering av stora sammanställningar, publicering samt skelettmetod för styrande av avancerade sammanställningar.

Målgrupp:
Samtliga blivande V5 konstruktörer.

Kursinnehåll:
  • Konstruktion av komplexa solider
  • Introduktion till ytmodellering
  • Analys och annotationer
  • Återanvändning av data (Power Copy)
  • Parametrar och formler
  • Sammanställning (Assembly Design)
  • Kontextuella länkar
  • Publicering och skelettmetod
Förkunskaper:
CATIA V5 Fundamentals eller likvärdig utbildning. Grundläggande kunskaper i engelska underlättar.

Omfattning:
5 dagar
Share