Maskinelement

Kursens namn: Maskinelement
Kurstyp: Standard
Valbar: Obligatorisk
Yh-poäng: 15
Syfte och mål: I denna kurs får den blivande konstruktören övergripande kunskaper om allmänna maskinelement såsom skruvar, nitar, muttrar, brickor och lager, samt får en inblick i hur dessa element används i konstruktionsarbetet. Deltagaren ges insikter i relevanta hållfasthetsberäkningar och standarder. Ytterligare fokus ligger på vilken roll dessa element spelar vid rörelser och kraftöverföringar i konstruktioner, samt hur valda material påverkar varandra.
Share