Lärande i arbete 2

Kursens namn: Lärande i arbete 2
Kurstyp: UA
Valbar: Obligatorisk
Yh-poäng: 65
Syfte och mål: Under den andra delen av LIA fördjupar den studerande sina förvärvade tekniska kunskaper genom att medverka i ett eller flera utvecklingskoncept. Ett av dessa kan komma att utgöra basen för utbildningens examensarbete. I kursen utvecklar den studerande sin förmåga till såväl nära samarbete som självständigt arbete. Även den studerandes branschkunskap och kontaktnät vidgas ytterligare genom denna kurs, vilket förstärker möjligheten till en framtida anställning.
Share