Lärande i arbete 1

Kursens namn: Lärande i arbete 1
Kurstyp: UA
Valbar: Obligatorisk
Yh-poäng: 50
Syfte och mål: Syftet med denna kurs är att ge den studerande en bild av hur en produktkonstruktörs yrkesroll ter sig på plats i ett befintligt företag. Deltagaren blir del av en operativ grupp, där denna får tillämpa sina förvärvade kunskaper. Den studerande utför här under handledning tilldelade arbetsuppgifter inom konstruktion med hjälp av företagets valda CAD-verktyg. Genom kursen erbjuds en möjlighet till att fördjupa sina branschkunskaper och skapa kontakter som kan leda till framtida anställning. Deltagaren lär sig praktiskt vikten av att ta initiativ och att komma med förslag och egna lösningar inom sin grupp.
Share