Konstruktionsberäkningar

Kursens namn: Konstruktionsberäkningar
Kurstyp: Standard
Valbar: Obligatorisk
Yh-poäng: 40
Syfte och mål: Målet med kursen är att den studerande skall kunna behärska matematiska begrepp och metoder, förstå matematikens symboler och uttryckssätt samt kunna använda matematiska modeller/formler. Ytterligare mål är att den studerande skall erhålla en grundläggande förståelse för mekanik och därmed ges färdighet i att beräkna de krafter och moment som påverkar exempelvis enklare maskinkonstruktioner. Kursen ger även den studerande inblick i grundläggande hållfasthetslära och metoder för att kunna dimensionera maskinelement av enklare slag, samt skapar förståelse för hur hållfasthetsberäkningar kan tillämpas inom CAD-konstruktion.
Share