Hållfasthetsanalys i CAD-verktyg

Kursens namn: Hållfasthetsanalys i CAD-verktyg
Kurstyp: Standard
Valbar: Obligatorisk
Yh-poäng: 5
Syfte och mål: Denna kurs ger deltagaren en fördjupning i Catia V5/V6:s hållfasthetsberäkningsmodul. Den studerande får möjlighet att lära sig göra analyser på såväl enskilda solider som sammanställningar. Dessa analyser sätts under kursen i relation till olika materials hållfasthetsegenskaper, miljöpåverkan och övriga egenskaper.
Share