GPS Expert

Kursmål:
Deltagaren ska lära sig mer avancerade funktioner i GPS-modulen som applicering av tryck och acceleration, användning av olika leder och lager, virtuella parter och frekvensanalys för en CATPart. Målet är även att lära sig mer verktyg för analys av resultat och skapande av adaptiv triangulering (mesh) för att kunna styra nogrannheten i analysen.

Målgrupp:
Mekanikkonstruktörer.

Kursinnehåll:
  • Definera och anpassa materialegenskaper
  • Applicera tryck, last, kraft, acceleration och virtuella detaljer
  • Använda gångjärnsleder, kulleder och egendefinierade tvång
  • Utföra frekvensanalys för en enkeldetalj
  • Skapa plana snitt för att visualisera interna beräkningsvärden
  • Beräkna och förfina delområden mha adaptiv teknik för att uppnå en fördefinerad noggranhet
Förkunskaper:
CATIA V5 Fundamentals, CATIA V5 GPS Fundamentals.

Omfattning:
1 dag
Share