Geometrisäkring

Kursmål:
Att förstå geometrisäkring vilket är en arbetsmetod som belyser skillnaderna mellan den teoretiska världen, ofta den som skapas i datorer och CAD-program, och den betydligt nyckfullare fysiska verkligheten med alla sina variationer.

Målgrupp:
Grundkurs för konstruktörer, inköpare, produktionstekniker.

Kursinnehåll:
  • Referenssystem
  • Form & Läge
  • Delsystem
  • Mätmetoder
  • Toleranskedjeberäkningar
  • Ritningar
Förkunskaper:
Konstruktörer med erfarenhet. Gymnasieingenjör eller motsvarande.

Omfattning:
2-3 dagar
Share