GAS

Kursmål:
Att kunna utföra en statisk FEM-analys av en sammanställning. Tyngdpunkten ligger på skapandet av kopplingar mellan en sammanställnings olika komponenter och hur lämpliga egenskaper för dessa appliceras.

Målgrupp:
Mekanikkonstruktörer, hållfasthetsberäknare

Kursinnehåll:
  • Introduktion till GAS
  • Användande av olika antaganden för sammanställningsanalys
  • Definiera och applicera kopplingar mellan komponenter i en sammanställning
  • Använda existerande assembly-constraints för att automatiskt generera kopplingar
  • Genomföra en statisk analysberäkning av sammanställning
  • Återanvända befintliga analyser för singeldetaljer i en sammanställningsanalys
Förkunskaper:
GPS Fundamentals, GPS Expert

Omfattning:
1 dag
Share