Fundamentals

Kursmål:
Detta är en grundläggande kurs inom CATIA V5’s kursutbud med Dassault Systemés egen kurslitteratur. Efter avslutad kurs är deltagaren insatt i terminologin och kan använda sig av grundläggande funktioner i CATIA V5 -plattformen. Deltagaren introduceras i CATIA V5’s koncept och gränssnitt, det vill säga sketch-based features, dress-up features, hantering av sammanställningar, och ritningskapande. Kursens inriktning är mot solidmodellering.

Målgrupp:
Samtliga blivande konstruktörer som har liten eller ingen kunskap i 3D Cad-system.

Kursinnehåll:
  • Introduktion till CATIA
  • Sketcher
  • Sketchbaserade features
  • Dress-up features
  • Transformationer och mönster
  • Mätning och analys
  • Nyttjande av parametrar och formler
  • Sammanställning (Assembly Design)
  • Kontextuell modellering
  • Ritning
Förkunskaper:
Inga Cad-kunskaper behövs. PC-vana eller liknande är önskvärt. Grundläggande kunskaper i engelska underlättar.

Omfattning:
5 dagar
Share