Form- och lägestoleranser ISO

Kursmål:
Efter kursen skall deltagarna kunna göra korrekta tolkningar av form och lägesangivelser på tekniska underlag.

Målgrupp:
Konstruktörer, inköpare och personal inom produktions- och kvalitetsfunktioner.

Kursinnehåll:
  • Termer och definitioner
  • Toleranssymboler och skrivsätt
  • Referenser och referenssystem
  • Måttjämkning, form, riktning, läge och kast
Förkunskaper:
Konstruktörer med erfarenhet. Gymnasieingenjör eller motsvarande.

Omfattning:
2 dagar
Share