Composites Grid Approach (CPG)

Kursmål:
Att kunna använda de arbetssätt och verktyg som finns tillgängliga inom Composites Grid modulen. Att skapa skikt, förändra geometrin, generera top-yta, alternativt solid modell, utifrån Grid funktionaliteten.

Målgrupp:
Specialister inom kompositkonstruktion.

Kursinnehåll:
  • Förstå grid-tekniken inom Composites Design
  • Generera skikt m.h.a grid-tekniken
  • Förändra geometrin
  • Skapa an solid, eller top-yta utifrån skikt geometrier
  • Skapa samt förändra en kompositmodell utifrån Composites Grid Design tekniken
Förkunskaper:
Eleven bör känna till grunderna inom Solid- och Ytgenerering i Catia V5 samt Aerospace Composites kursen

Omfattning:
3 dagar
Share