Catia V5/V6 med certifiering

Kursens namn: Catia V5/V6 med certifiering
Kurstyp: Standard
Valbar: Obligatorisk
Yh-poäng: 35
Syfte och mål: Under kursen introduceras den studerande till berörd terminologi och lär sig använda centrala funktioner i det marknadsdominerande CAD-verktyget Catia V5/V6, samt ges möjlighet till certifiering i detta verktyg vid kursens slut. Deltagaren bekantas härigenom med Catia V5:s/V6:s koncept och gränssnitt. Målet med kursen är att deltagaren skall lära sig hur en konstruktör skapar komplexa konstruktioner med hjälp av solidmodellering. Kursen ger deltagaren färdighet i att använda avancerade verktyg i Catia V5:s/V6:s ytmodelleringsmodul, i att förstå metodiken vid ytskapande samt i att kunna integrera ytor i solidmodeller. Fokus ligger även på att lära sig skapa avancerade plåtdetaljer, bockar, flänsar och liknande, samt styra tillhörande parametrar och hantera hopvikta ritningsvyer.
Share