Breddning av CAD-kompetens

Kursens namn: Breddning av CAD-kompetens
Kurstyp: Standard
Valbar: Obligatorisk
Yh-poäng: 20
Syfte och mål: I kursen introduceras deltagaren till ytterligare ett CAD-verktyg utöver Catia V5/V6, t.ex. NX, CREO, Inventor eller Solid Works. Detta andra CAD-verktyg väljs av utbildningsanordnaren utifrån de marknadsbehov som ledningsgruppen anser föreligger. Breddning av CAD-kompetens är en konverteringskurs som bygger på de kunskaper i Catia V5/V6 som deltagaren redan erhållit, och tonvikten ligger på att studera skillnaderna mellan det sedan tidigare studerade CAD-verktyget och det nya. Även i denna kurs behandlas solider, sammanställningar, ritning och, vid behov, ytor.
Share