Aerospace Composites

Kursmål:
Förstå innebörden av, samt kunna använda, de olika funktionerna som finns tillgängliga i kompositmodulen i CATIA V5. Att behärska hela arbetsgången från materialdefinition via zon-generering, kompositskapandet och analys, till ritningsgenerering.

Målgrupp:
Specialister inom kompositkonstruktion.

Kursinnehåll:
  • Introduktion till modulen
  • Parameters, Zones, ITPs, Stack-Up definitions
  • Ply tables
  • Analysis
  • Geometry transfer
Förkunskaper:
Eleven bör känna till grunderna inom Solid- och Ytgenerering i Catia V5.

Omfattning:
4 dagar
Share